:::: Welcome To kohkoodwittayakom school :::::

หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์
หลักสูตรสถานศึกษา
ทำเนียบบุคลากร
กระดานสนทนา
 
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
กลุ่มสาระศิลปฯ
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
::::: ประมวลผลภาพกิจกรรมโรงเรียน :::::
กิจกรรมวันไหว้ครู
 
 
 
 
โฮมสเตย์
การทำน้ำปลา
งานคหกรรม
หลักสูตรท้องถิ่น
 
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
 
 
 
Guitar Center
เริ่มนับเดือน
สิงหาคม 2551
โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม
ที่อยู่ 104 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 23000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน